ATMvoucher.com je inovatívny produkt vo finančných technológiách, ktorá poskytuje nákup a predaj darčekových (voucher) poukážok prostredníctvom automatov, partnerských prevádzok, agentov, kuriérov, online.
 
 
Hlavná myšlienka nášho produktu je presadiť sa na rozvíjajúcom sa trhu FINTECH prostredia a dopytu po darčekových poukážkach. Chceme ponúknuť našim zákazníkom bezkonkurečnú službu v podobe darčekových poukazov, ktoré si môžete zakúpiť v rôznych hodnotách. Záleží len na vás, koľko a v akej hodnote sa rozhodnete kúpiť darčekové poukázky, či už pre vás ako úschovu hodnoty alebo ako darček pre svojich blízkych.
 
 
Každý zakúpený voucher má platnosť 6 mesiacov, to znamená, že je len a len na vás, kedy sa rozhodnete ho uplatniť v tomto časovom rozmedzí.