VOP a PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ATMvoucher

 

Technický prevádzkovateľ ATMvoucher.com je spoločnosť Jantares, s.r.o., IČO: 47 422 467, Cez ohrady 738/33, 911 05 Trenčín. 

 

Pri použití ATM súhlasíte s prevádzkovým poriadkom a celým znením VOP

Pokračovaním a odsúhlasením podmienok prehlasujete, že súhlasíte so všetkými podmienkami. V prípade nesúhlasu, je využívanie ATM zakázané.

Pred použitím automatu sa prosím uistite že:
1. Máte vytvorený QR kód obsahujúci váš email. Pre vytvorenie QR kódu si stiahnite aplikáciu, alebo vytvorte pomocou https://qr.io 
2. Nakupujete výlučne na svoj email.
3. Do obchodu nie ste dotlačený žiadnou treťou stranou, v takom prípade nás okamžite kontaktujte.
4. Bankovky vkladajte postupne po 1 ks.

Hodnota transakcie zodpovedá sume bez transakčného poplatku uvedeného na ATM ako fixný poplatok.

Dôležité informácie:
Pre nákup darčekových poukazov prostredníctvom ATMs je zobrazený kurz darčekového poukazu na obrazovke ATM. Zákazník má právo obchod zrušiť aj po odsúhlasení podmienok do momentu vloženia prvej bankovky. Po tomto uskutočnení už nie je možné transakciu stornovať a vyjadruje s tým plný súhlas.

Všetky transakcie sú finálne k času uskutočnenia a všetky poplatky alebo kurzy sú uvedené priamo na obrazovke ATM.

V prípade chyby na strane klienta si prevádzkovateľ vyhradzuje právo naúčtovať manipulačný poplatok 50 Eur za každú začatú hodinu manuálneho zásahu. V prípade nedodržania prevádzkového poriadku, pokynov pre obsluhu ATM alebo obchodných podmienok, prevádzkovateľ ani správca transakcií nenesie žiadnu zodpovednosť pri akejkoľvek strate na strane klienta.

Prevádzkovateľ ATMvoucher.com a poskytovateľ služieb realizácie transakcií resp. realizovateľ transakcií nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk prípadne inú újmu alebo akúkoľvek škodu vzniknutú neuskutočnením transakcie. Prevádzkovateľ ATM a realizovateľ transakcií si vyhradzuje právo nepotvrdiť transakciu, čo môže vzniknúť viacerými faktormi. V prípade akéhokoľvek problému informuje zákazníka zobrazením červenej obrazovky na ATM. Zákazník kontaktuje prevádzkovateľa obratom a obe strany sú povinné byť nápomocné pri riešení vzniknutej situácie.

Kontakt: support (at) atmvoucher.com +421 233 056 222

Reklamácie zvyčajne vybavujeme do 3 pracovných dní od ich oznámenia, zložitejšie podľa vzniknutej situácie.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia = Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/6400 109, http://www.soi.sk/

Ďalšia forma riešenia prípadného sporu je ODR platforma: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK